"Jeg er kommet et kjemp"

 
 

Bortsett fra dette er jeg veldig fornoyd nar jeg tenker pa hvordan jeg hadde det for jeg kom til dere og OMI klinikken. Livet mitt er blitt til leve med igjen. Jeg kan vaere mamma, kone og venn igjen nesten uten problemer. Malet mitt er a jobbe mere en 50 %, men det er noe jeg ma prove meg fram til. For jeg kom til dere og OMI klinikken var jeg ikke arbeidsfor og fungerte darlig i det daglige liv. Derfor er jeg fornoyd bare jeg kan komme meg ut i arbeid, og fungere nar jeg kommer hjem. Jeg er kommet et kjempe steg videre takket vaere deg, tusen takk., bade fra meg og min familie. Det har vaert en toff tid, men na kan vi begynne a se fremover igjen.

 
Publicerat med patientens godkännande