Obotlig smärta?

 
 
Smärtpunkten är en privatklinik som specialiserat sig
nack- och ryggsmärta.
 
Många patienter med långvarig nack- och ryggsmärta, bland

annat patienter med pisksnärtsskador, får ofta besked om att

de kommer att få leva med sin smärta.

 
Vår erfarenhet visar att detta inte behöver vara sant.
En stor andel av de patienter som vi har behandlat upplever

att de har blivit så mycket bättre att de fått livet tillbaka.