Våra tjänster

 
 

Vilka patienter arbetar vi med?

 
- Patienter med akuta smärtor i axelleder, lumbago, ischias, nacksmärtor som inte svarar på sedvanlig behandling.
- Patienter med långvarig (>6 månader) smärta i nacke eller rygg, oavsett orsak, och som inte är aktuella för operation.
- Patienter med neurogen smärta (sympaticus dystrofy) och eventuellt patienter med långvarig axelsmärta. Det kan vara
aktuellt med enbart en bedömning där man vill klargöra orsaken till smärtan, tex om en del patienter med huvudvärk har orsaken i nacken?
 
Större delen av patienterna är de med långvarig smärta, mest nack- och ryggsmärta, även kallat WAD (whiplash associated disorders).
Och även en del patienter med neurogen smärta samt cancersmärta, d v s i princip de patienter som ingen annan läkare har någonting
att erbjuda längre.

 

 

Vilka behandlingsmetoder används?

 
Mot akut smärta använder vi målinriktade blockader med hjälp av röntgengenomlysning, tex av axelleden vid axelsmärta, facettleder och
nervrötter vid akut lumbago/ischias, oftast med lokalbedövning och cortison. Röntgengenomlysning under injektionen ger betydligt bättre
träffsäkerhet än ”blind injektion".

Mot långvarig nack- och ryggsmärta använder vi så kallad Thermokoagulationsbehandling. (i engelsk litteratur: Radiofrequency Denervation,
neurotomy).
Förutom i Sverige används metoden i flera länder t ex Holland, Australien, Tyskland och USA.
 
 

Thermokoagulationsbehandling - Kort beskrivning av metoden

 
Metoden går ut på att kartlägga patientens smärtorsak i nacke eller rygg.
Med hjälp av en röntgenapparat ser man olika strukturer, t ex ryggradsleder. S.k. facettleder, diskar och nervrötter.
Med en tunn nål bedövar man valda strukturer i nacken eller i ryggen med lokalbedövning. Därefter utvärderar man effekten av lokalbedövningen.
Om patienten upplever en förbättring under tiden bedövningen sitter i, går man vidare men själva behandlingen.
 
 

Behandling: (Sker också i röntgengenomlysning)

 
Med hjälp av en speciell apparat (Radio-frequency Generator, som producerar mikrovågor) och speciella nålar, åstadkommer man kontrollerad
värme i dessa strukturer (67-80°C, beroende på olika faktorer). I och med detta blir området långtidsbedövat.

Därefter går man vidare till nästa område vid nästa behandlingstillfälle o s v. Det tar cirka 2-6, i extrema fall 7-8, behandlingstillfällen.

 

Efter detta blir patienten bättre eller smärtfri i flera år. En del smärtfokus kan återkomma med tiden och då kan man upprepa behandlingen i
samma område med lika gott resultat.
 
 

Resultat av Thermokoagulationsbehandling.

 
Vi har arbetat med denna metod sedan 1994. De senaste åren har vi noterat en helt klar positiv effekt där en del patienter med avancerat
smärttillstånd upplevt en betydande smärtlindring, och kunnat helt eller delvis återgå till arbete.
Anledningen till de förbättrade resultaten beror på att metoden har vidareutvecklats. Tidigare har man i huvudsak behandlat smärta ifrån
facettlederna, men nu kan man behandla andra smärtorsaker och då blir resultaten helt annorlunda.