Vanliga frågor

 
 
- Vad är effekten?
 
En del patienter behöver aldrig upprepa behandlingen, och förblir bättre. Hos en del andra återkommer smärtan så småningom,i så fall
behöver vi upprepa behandlingen på de ställen där smärtan har återkommit, dvs man upprepar inte hela behandlingen .

 

 

- Är det smärtsamt?

 

Man bedövar lokalt innan, därefter värmer man upp de små nervtrådarna. Det som känns är det första sticket som är ett helt vanligt
nålstick (kan jämföras med akupunkturstick).
 
 
- Finns det några biverkningar?

 

Efter testblockaden kan man uppleva mer smärta i några dagar pga irritation från nålsticket. Efter uppvärmningsbehandlingen kan man
uppleva ökad smärta i några veckor efter behandlingen, detta pga irritationen av dessa små nerver innan de blir helt tysta.

 

 

- Finns det andra komplikationer?

 

Varje ingrepp man gör i kroppen har en inbyggd komplikationsrisk, t ex alla stick i huden har blödning och infektion som komplikationsrisk
oavsett vad man sprutar in. Vissa behandlingar vi gör har en speciell komplikationsrisk, om denna behandling blir aktuell så kommer Du att
informeras före behandlingen.

 

 
- Är det ett destruktivt ingrepp?

 

Behandlingen kan betraktas som en långtidsbedövning med hjälp av kontrollerad värme. Den är ingen bränning eller avskärning som en
del tror. Så fort man har gjort behandlingen börjar nerven att växa ihop igen, det tar ca 1-3 år för nerven att växa ihop igen. Under den
tiden lever patienten ett normalt liv och i och med detta stärks stabilitetsmusklerna i nacken/ryggen och undviker att smärtan återkommer.

 

 

- Kan jag bli permanent sämre?

 

Nej, men någon enstaka patient har upplevt att han har fått ökade smärtor under en längre tidsperiod efter behandlingen (flera månader),
dessa var övergående.

 

 

- Kan jag bli förlamad?
 
Nej, det är inte någon aktuell komplikation!

 

 

- Vilka smärtor kan lindras av den här metoden?
En stor del av de smärtor som sitter i ryggraden dvs från nacken till ländryggen samt tillhörande symptom, t ex huvudvärk om den är orsakad
av nacksmärtan eller smärtan i benet om den är orsakad av smärta i ländryggen.

 

 

- När blir den här behandlingen aktuell?

 

När man har haft minst 6 månader av mer eller mindre konstant smärta, och har prövat andra konservativa behandlingsmetoder
(t ex sjukgymnastik) utan större effekt.

 

 
- Vad är resultaten?

 

I de större studierna från USA så upplever cirkaa 60 % av patienterna en förbättring. Vi har liknande resultat.

 

 

- Vad bör man göra efter en lyckad behandling?

 

Denna behandling anses som ett led i handläggning av långvarig smärta. När smärtan blir mindre kan man tillgodogöra sig mera av
sjukgymnastisk träningen.

 

 

- Efter behandlingen kan jag skada mig mer i ryggen/nacken när jag inte känner av smärta.
 
Efter behandlingen säger kroppen fortfarande ifrån när man anstränger sig för mycket, men det gör mycket mindre ont, och det tar mycket
kortare tid att återhämta sig. Samtidigt kan man träna ryggen/nacken bättre och med det öka sin rörelseförmåga.

 

 

- Om Jag skulle behöva ett annat ingrepp i nacken/ryggen efter behandlingen.
 
Efter behandlingen är alla strukturer bevarade, därför kan man genomgå andra ingrepp utan problem om det skulle behövas.

 

 

- Vilka patienter är inte lämpliga för denna behandling?
 
Patienter som använder Waran och inte kan göra ett uppehåll med denna medicinering under några dagar, gravida kvinnor samt patienter
med pacemaker .